ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΕΒΕ διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία , υποδομές και  θέληση με σκοπό να δουλεύουν οι μηχανές και η παραγωγική γραμμή του κάθε. Για αυτούς τους λόγους , ένα άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα:

o   Επιλέγει τον εξοπλισμό και τα ανταλλακτικά με κριτήριο την ποιότητα και την καταλληλόλητα , ώστε να επιλυθεί άμεσα η τεχνική βλάβη.

o   Ενημερώνει αμέσως για το χρονοδιάγραμμα επίλυσης, προτείνοντας λύσεις για κάθε περίπτωση χωριστά , με σκοπό την αποτελεσματική τεχνική στήριξη.

o   Ανταποκρίνεται σε τακτό χρονικό διάστημα, επί τόπου ή στις εγκαταστάσεις της ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΕΒΕ.

o   Λειτουργεί συμβουλευτικά, ώστε να εκπαιδεύσει, ενημερώσει και επισημάνει την ορθή χρήση των μηχανών καθώς και την τακτική συντήρηση αυτών .

o   Ρωτήστε μας για τους όρους προσφοράς ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης και συμβολαίων επισκευών και συντηρήσεων.

Εάν ενδιαφέρεστε για το συμβόλαιο συντήρησης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα παρακάτω πεδία.

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Επωνυμία Εταιρείας (απαραίτητο)

Έδρα Επιχείρησης (Περιοχή) (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

Privacy Policy Settings

English